Ông TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Cố vấn
Chuyên gia Kinh tế

Trương Đình Tuyển nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam (nay là Bộ Công Thương), Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế .