LỊCH KHAI GIẢNG

          KHÓA HỌC            NGÀY

     KHAI GIẢNG

   THỜI   LƯỢNG   HỌC PHÍ    ĐĂNG

     KÝ 

    NGAY

Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật Cơ bản             Liên hệ :       

      0988.617.103

    5 buổi   4.800.000 VND    ĐĂNG KÝ
Khóa học Phân Tích Kỹ Thuật Chứng khoán A – Z            Liên hệ :

       0988.617.103

    8 buổi   6.800.000 VND   ĐĂNG KÝ
Khóa học Bí Quyết Vàng trong Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán            Liên hệ :

       0988.617.103

   10 buổi   9.860.000 VND    ĐĂNG KÝ
Khóa học Forex : Trading theo phương pháp liên thị trường             Liên hệ :

       0988.617.103

   3 tháng   45.000.000VND    ĐĂNG KÝ
Khóa học Trade Coin Chuyên nghiệp             Liên hệ :       

       0988.617.103

   8 buổi   6.800.000 VND    ĐĂNG KÝ

Xin chân thành cảm ơn !