SÁCH HAY TÀI CHÍNH – CHỨNG KHOÁN

Dành tặng các bạn 100 cuốn sách Tài chính – Chứng khoán miễn phí . 

1. Làm giàu qua chứng khoánTác giả: William ONeil (phương pháp CANSLIM). Link tải sách : Tại đây. 

2. Chết vì chứng khoán – tác giả : Jesse Livermore .Link tải sách : Tại đây.

3. Cổ phiếu thường Lợi nhuận phi thường- Philip A. Fisher. Link tải sách : Tại đây.

4. Nhà đầu tư thành công-William ONeil . Link tải sách : Tại đây.

5. Nhà Đầu Tư Thông Minh-Benjamin Graham . Link tải sách : Tại đây.

6. Trên Đỉnh Phố Wall-Peter Lynch .Link tải sách : Tại đây.

7.Trở thành thiên tài Chứng Khoán – Joel Greenblatt .Link tải sách : Tại đây.

8.Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo .Link tải sách : Tại đây.

9.Phong cách đầu tư Warren Buffett .Link tải sách : Tại đây.

10 .Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett. Link tải sách : Tại đây.