FIBONACCI TRONG PTKT ĐỂ BẮT ĐÁY – CHỐT LỜI HIỆU QUẢ

FIBONACCI TRONG PTKT ĐỂ BẮT ĐÁY – CHỐT LỜI HIỆU QUẢ

FIBONACCI TRONG PTKT ĐỂ BẮT ĐÁY - CHỐT LỜI HIỆU QUẢ Dãy số Fibonacci xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ khoa học, nghệ thuật cho đến đầu tư tài chính. Đặc biệt trong chứng khoán, Fibonacci được xem là công cụ phân tích kỹ thuật dùng để nhận biết các mức kháng cự, hỗ trợ từ đó đưa ra quyết …