BÍ QUYẾT VÀNG : PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH BREAK OUT ( PHÁ VỠ ) GIAO DỊCH TÀI CHÍNH ( CỔ PHIẾU – NGOẠI HỐI – TIỀN ẢO – PHÁI SINH HÀNG HÓA )

Phương pháp giao dịch theo Break out hay Phá vỡ là một phương pháp rất hay và hiệu quả trong giao dịch tài chính . Phương pháp này cho chúng ta những tín hiệu mua hay bán khi giá tăng mạnh hoặc giảm mạnh qua những vùng Kháng cự hay Hỗ trợ của mô hình giá .