Hướng dẫn thanh toán học phí

  • Thanh toán tiền mặt: Khách hàng thanh toán 100% tiền mặt cho nhân viên hoặc kế toán của Fibonacci Academy và ký biên nhận theo thời hạn ghi trên phiếu đăng ký.
  • Thanh toán qua chuyển khoản: Khách hàng chuyển khoản 100% học phí cho Fibonacci Academy theo thông tin tài khoản ghi trên Phiếu đăng ký trước thời hạn quy định.