Đội ngũ chuyên gia – giảng viên là những người VỮNG LÝ THUYẾT, AM HIỂU THỰC TẾ, THÔNG THẠO THỰC HÀNH… sẽ giúp học viên có cái nhìn toàn diện cho một lĩnh vực – vấn đề tiếp cận…