Triết lý đào tạo: “Không có gì đúng, không có gì sai, chỉ có sự PHÙ HỢP HIỆU QUẢ mà thôi!” giúp học viên biết cách chọn lọc, đánh giá, áp dụng những kiến thức phù hợp với DN mình trong…