Các chương, phần nội dung được HỆ THỐNG và có tính LIÊN KẾT với nhau, giúp học viên có thể nhìn nhận toàn bộ các kiến thức theo một chỉnh thể, hệ thống trong CMT Hoa Kỳ .