GIÚP HỌC VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY

GIÚP HỌC VIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY

Trading academy là đơn vị đào tạo mang tính tư vấn, hướng đến việc nâng cao nhận thức, kiến thức, đặc biệt là năng lực tư duy cũng như khả năng tự hoàn thiện mình cho học viên.   …

GIÚP HỌC VIÊN TÌM ĐƯỢC SỰ PHÙ HỢP

GIÚP HỌC VIÊN TÌM ĐƯỢC SỰ PHÙ HỢP

Triết lý đào tạo: “Không có gì đúng, không có gì sai, chỉ có sự PHÙ HỢP HIỆU QUẢ mà thôi!” giúp học viên biết cách chọn lọc, đánh giá, áp dụng những kiến thức phù hợp với DN mình trong...   …

KIẾN THỨC ĐƯỢC VIỆT HÓA PHÙ HỢP MÔI TRƯỜNG

KIẾN THỨC ĐƯỢC VIỆT HÓA PHÙ HỢP MÔI TRƯỜNG

Toàn bộ chương trình Đào tạo được VIỆT HÓA, đảm bảo tính PHÙ HỢP với học viên Việt Nam trong môi trường Kinh doanh của Việt Nam khi học và đến khi áp dụng vào thực tế.   …

GIÚP HỌC VIÊN TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ MỌI VẤN

GIÚP HỌC VIÊN TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ MỌI VẤN

Nội dung đào tạo THIẾT THỰC – HỮU ÍCH trên nền tảng LÝ THUYẾT ĐƯỢC CHỌN LỌC, PHÁT TRIỂN cùng thông tin luôn được cập nhật… Giúp cho học viên được tiếp cận mọi vấn đề từ GỐC và...   …

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CÓ TÍNH LIÊN KẾT HỆ THỐNG

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CÓ TÍNH LIÊN KẾT HỆ THỐNG

Các chương, phần nội dung được HỆ THỐNG và có tính LIÊN KẾT với nhau, giúp học viên có thể nhìn nhận toàn bộ các kiến thức theo một chỉnh thể, hệ thống trong CMT Hoa Kỳ .   …

GIÚP HỌC VIÊN CÓ CÁI NHÌN TOÀN DIỆN, ĐA CHIỀU

GIÚP HỌC VIÊN CÓ CÁI NHÌN TOÀN DIỆN, ĐA CHIỀU

Đội ngũ chuyên gia – giảng viên là những người VỮNG LÝ THUYẾT, AM HIỂU THỰC TẾ, THÔNG THẠO THỰC HÀNH… sẽ giúp học viên có cái nhìn toàn diện cho một lĩnh vực – vấn đề tiếp cận...   …

GIÚP HỌC VIÊN GIA TĂNG GIÁ TRỊ TRI THỨC

GIÚP HỌC VIÊN GIA TĂNG GIÁ TRỊ TRI THỨC

Học viên của Fibonacci Academy sẽ nhận được nhiều ưu đãi tham dự các sự kiện chia sẻ, kết nối,…do Fibonacci Academy tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, giúp cho học viên không chỉ tiếp tục...   …

GIÚP HỌC VIÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP

GIÚP HỌC VIÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP

Với hình thức đào tạo 3D sẽ tăng tính tương tác giữa học viên – học viên, giữa giảng viên – học viên… tăng hiệu quả học tập của các học viên.   …